Visi dan Misi

VISI

  • Melahirkan individu yang mempunyai kefahaman tentang Islam yang syumul atau menyeluruh.
  • Membentuk mahasiswa soleh dan musleh yang mempunyai :
1) Akidah yang sejahtera
2) Ibadah yang sahih
3) Sahsiah yang mapan
4) Cergas tubuh badan
5) Cemerlang intelektual
6) Teratur dalam urusan
7) Menjaga masa
8) Mampu berdikari
9) Kental menghadapi cabaran
10) Bermanfaat kepada orang lainMISI


  • Mewujudkan ruang dalam kalangan mahasiswa untuk saling mengenali, memahami dan bekerjasama antara satu sama lain.
  • Memberi peluang kepada semua mahasiswa melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti persatuan.
  • Memupuk bakat kepimpinan mahasiswa.
  • Menggalakkan aktiviti ibadah secara perseorangan dan berpersatuan.
  • Menyemai semangat ukhuwah Islamiyah sesama muslim.